De bestuursleden

Voorzitter en secretaris: Mattie Somers

Ik ben Mattie Somers bewoner van het hof van Pampus en tevens 1e voorzitter van de bewonerscommissie. Ik hoop dat we met zijn allen met veel plezier zullen wonen in ons mooie appartementen complex.

Penningmeester: Piet Reus

x

Webmaster en Notulist: Nico Graaff

Ik ga mij sterk maken in de bewonerscommissie om van het Hof van Pampus een fijne plaats te maken om te wonen en te leven.

Organisatie werkgroepen en algemene zaken: Dieneke Kuipers

**************************************************************************************************************


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel nummer 77753224

Rekeningnr.: NL 12 RABO 0353849340 t.n.v. Bewonerscommissie Hof van Pampus 125-271